SERVIRE Adam Kozłowski
Wskaźniki jakości świadczonych usług
Telekomunikacyjnych
okres
od do
marzec 2019 maj 2019
Czas usunięcia uszkodzenia 1 dzień
Czas oczekiwania na przyłączenie do stacjonarnej
publicznej sieci telekomunikacyjnej
4 dni