SERVIRE Adam Kozłowski
Wskaźniki jakości świadczonych usług
Telekomunikacyjnych
okres
od do
czerwiec 2023 wrzesień 2023
Czas usunięcia uszkodzenia 1 dzień
Czas oczekiwania na przyłączenie do stacjonarnej
publicznej sieci telekomunikacyjnej
1 dni