SERVIRE Adam Kozłowski
Wskaźniki jakości świadczonych usług
Telekomunikacyjnych
okres
od do
2024 luty 2024
Czas usunięcia uszkodzenia 1 dzień
Czas oczekiwania na przyłączenie do stacjonarnej
publicznej sieci telekomunikacyjnej
2 dni