SERVIRE Adam Kozłowski

/* */

Szanowna Pani/Szanowny Panie,
Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”). SERVIRE Adam Kozłowski przedstawia informację, z której dowie się Pani/Pan w jaki sposób przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe oraz jakie ma Pani/Pan związane z tym prawa.

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?
SERVIRE Adam Kozłowski, 16-100 Sokółka, ul. Poprzeczna 7. tel. 661920190

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych?
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można się kontaktować pod adresem e-mail: rodo@servire.net

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez SERVIRE Adam Kozłowski?
Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją świadczonych usług przez SERVIRE Adam Kozłowski na rzecz Pana/Pani, w tym ewentualnym dochodzeniem na ich podstawie roszczeń, a to w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. „b” i lit. „f” Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

Komu udostępniamy Pani/Pana dane osobowe?
Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.

Jak długo będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe?
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie obowiązywania zawartych umów, świadczenia usług oraz w okresie archiwizacji wynikającej z przepisów prawa.

Jakie Pani/Pan ma prawa?
Osoby, których dane są przetwarzane przez SERVIRE Adam Kozłowski, mają prawo:

Czy przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający Pani/Pana prawa?
Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.

Skąd mamy Pani/Pana dane?
Otrzymaliśmy je od Pani/Pana w związku z zawarciem umowy/realizacją zamówienia pomiędzy podmiotem, którego jest Pani/Pan właścicielem, wspólnikiem lub osobą reprezentującą a SERVIRE Adam Kozłowski lub w związku z realizacją zlecenia dla naszego kontrahenta lub pozyskaliśmy je z ogólnie dostępnych źródeł.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy/świadczenia usług przez SERVIRE Adam Kozłowski na rzecz Pani/Pana.

Kozłowski Adam